Vi jobber med saken…

Det ble bestemt på forrige årsmøte at det skulle innkalles til ekstraordinært årsmøte – fortrinnsvis i september for framlegg og godkjenning av ny og revidert organisasjonsplan. Styret er noe på etterskudd med arbeidet av ulike årsaker, men vi jobber kontinuerlig med det som skal bli et nytt, og forhåpentligvis godt, styringsverktøy. Vi kommer plutselig tilbake med formell innkalling iht regelverket så snart arbeidet er fullført. Vi ber om forståelse.

Styret i Beisfjord IL

NB! Bildet er kun en illustrasjon

By | 2018-09-20T22:10:52+02:00 20. september 2018|