Trenere og foreldrekontakter

Trenere og foreldrekontakter

Politiattest

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming. Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen. Vi i BIL som omfattes av ordningen derfor fornye politiattesten nå i 2016. Print ut BEKREFTELSE (pdf). Den er ferdig signert av Marte. Videre (enkel) framgangsmåte finner dere her: Politiattest Når dere har fått attesten i retur fra politiet, skal den fysisk vises Marte slik at dere kan x-av på lista. BIL beholder ikke hverken original eller kopi. Klubben skal kun lage seg en oversikt.

Husk også at foresatte som ordinært ikke har verv i klubben, men som f.eks. deltar som reiseledere på turer med overnatting også MÅ framvise politiattest.

BEKREFTELSE
Av | 29. mars 2016|

Målet for trenerne må være å skape gode opplevelser for flest mulig før, under og etter treninger og kamper. Hvordan skal vi få det til?

TRENERVETT (PDF)
Av | 20. februar 2016|Tags: |

Noen huskeregler for hvordan vi skal oppføre oss på sidelinja – det handler om respekt, ikke sant?

FORELDREVETTREGLER (PDF)
Av | 20. februar 2016|Tags: , |

– FELLESSKAP – GLEDE – HELSE – ÆRLIGHET