Trenere og foreldrekontakter 2017-05-13T08:49:38+02:00

Trenere og foreldrekontakter

«SAMMEN SKAL VI HEVE TRENERKOMPETANSEN I VÅR KRETS»

Det sier nyansatt trenerutvikler i Hålogaland fotballkrets, Tom Stenvoll (bildet). Nå har vi mulighet til å melde oss på:

Grasrottrener – delkurs 1 – 28.-29.sept i Narvik

https://www.fotball.no/kretser/haalogaland/utdanning/nff-grasrottrener-utdanningen/2018/grasrottrener-delkurs-1–i-narvik/

Vi oppfordrer SPESIELT trenerne i barnefotballen til å melde seg på, men også de i ungdomsfotballen og seniorfotballen som ikke har påbegynt kursrekken. Vi blir spesielt glad om damer melder seg på kursene våre da dette er et område vi virkelig ønsker å få med flere. Det nye som kommer nå er e-kurs for Grasrottrenerutdanningen. Dette er kort fortalt teoridelen på nettet, og at man møtes til praksisøkten, så dette er fremtiden hos oss alle etterhvert. Men før vi får implementert e-læringen hos kursveilederne våre så kjører vi på «gamlemåten» med klasserom og praksis.

Eget kurs for kvinner/jenter:

I samarbeid med FK Mjølner, så arrangerer vi teorien til Grasrottrener delkurs 1 og delkurs 2, i Narvik, under Peppes cup. Peppes cup er en turnering for jenter fra 7 – 12 år. Fredag 2.november starter vi opp kurset, med avslutning lørdag 3.november 17.00. Kurset er kun åpent for jenter/kvinner, og vi håper klubbene kan være med å markedsføre dette internt i egen klubb.

Tom oppfordrer til å ta direkte kontakt ved spørsmål: tom.stenvoll@fotball.no  |  475 19 601

Av | 6. september 2018|Tags: , , |

Om kontrakter og avtaleforhold

  • 3-1.Spillerkontrakter generelt
  1. a) En klubb kan inngå amatørkontrakt eller profesjonell kontrakt med spillere som er fylt 15 år.1 Ved inngåelse av kontrakt mellom klubb og spiller, skal NFFs standardkontrakt for amatør eller profesjonell spiller, benyttes. Alle forpliktende forhold skal være skriftlig og inntas i kontrakten eller i vedlegg til denne.
  2. b) En kontrakt mellom klubb og spiller kan ikke gjøres betinget av bestått medisinsk test. For utenlandske statsborgere gjelder det samme i forhold til krav om innvilget arbeidstillatelse.
  3. c) En spiller med amatørstatus kan ikke hindres i å ta fotball som hel- eller deltids yrke (bli profesjonell). Slik endring av status fra amatør til profesjonell, kan utløse betaling av kompensasjon for trening og utdanning (se vedlegget punktene 4, 6 og 7).
  4. d) Det kan ikke inngås avtale som gir spilleren rett til andel av overgangsvederlag. Det kan heller ikke avtales begrensinger i klubbens frie forhandlingsrett ved fremtidig overgang til ny klubb. Avtaler med næringslivet reguleres av NFFs LovKap 14.
  5. e) Spiller som har inngått kontrakt med flere enn en klubb for samme periode, skal som hovedregel suspenderes inntil saken er avgjort.
  6. f) Tidligere klubb kan motsette seg en overgang dersom spilleren har uoppgjorte forpliktelser overfor klubben. Som forpliktelser regnes betaling av medlemskontingent og treningsavgift, tilbakelevering av lagutstyr, samt forpliktelser i henhold til spillerkontrakten.
AMATØRKONTRAKT (PDF)
Av | 12. mai 2016|Tags: , , |

Ut på tur?

Når lagene våre er ute på landeveien vil vi, d.v.s. Styret, vite det. Vi SKAL vite det. Selv med tilgang til terminlister, egen kalender og en generell innsikt i hva som foregår, er det aktivitet som unngår våre årvåkne øyne. Det er selvsagt for å ligge i forkant dersom noe (måtte alle former for gud forby!) skje, så står vi ikke der som uvitende fjols (mer enn til vanlig) om vi skulle få spørsmål fra politi, presse……

Send en kort SMS til leder, eventuelt sportslig leder.

Av | 26. april 2016|Tags: |

Cuper og turneringer

Vi har internt noen retningslinjer for deltakelse i cuper og turneringer…..hva som dekkes av klubben og hva som må kostes selv av de forskjellige lagene basert på dugnad, egenandel (som man skal være litt varsom med). Alle trenere skal utarbeide en plan for deltakelse i turneringer i et samlet trenerforum. Som grunnlag for avgjørelser skal bestemmelser for barneidrett og reisebestemmelser for NFF ligge til grunn. Bestemmelse finnes på hhv www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/ og www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball/

Planen er å regne som en del av Beisfjord IL sin sportsplan.

Og sånn er det med den saken.

RETNINGSLINJER (PDF)
Av | 26. april 2016|Tags: |

Bilder av barna våre på nett

Som hovedregel skal det alltid hentes inn samtykke fra foresatte før publisering på nettsider og sosiale medier.Når du skal dele bilder eller film på nett, må du forholde deg til både personopplysningsloven og åndsverkloven. I tillegg bør du vurdere om det er etisk riktig å publisere bildene.Dersom man ønsker å bruke bilder på sine nettsider skal man ha innhentet et godkjent samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år. Samtykke skal hentes inn før offentliggjøringen. Det er ulovlig å legge ut bilder av andres barn uten tillatelse fra foresatte. I tillegg til å bryte åndsverksloven og personopplysningsloven når man gjør det, kan uansvarlig bildedeling få alvorlige konsekvenser dersom barnet for eksempel bor på hemmelig adresse.

Se Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn og last ned samtykkeerklæring (pdf).

SAMTYKKE (PDF)
Av | 25. april 2016|Tags: |

Ansvar & oppgaver

Trykker du på lenken under (ANSVAR OG OPPGAVER (PDF)), får du opp ei liste over de ansvarsoppgaver, trenere, aktive, foreldrekontakter og styremedlemmer har i klubben. Kjekt å sette seg inn i.

ANSVAR & OPPGAVER (PDF)
Av | 14. april 2016|Tags: |