Trakassering forbudt!

Som idrettslag er vi pålagt å gjøre kjent hvilke retningslinjer norsk idrett har for håndtering av eventuelle hendelser. Det er nulltoleranse for alle former for trakassering og diskriminering i idretten – og det gjelder selvsagt også i BIL.

Les eller last ned dokumentet her.

Selv i disse dager med et voldsomt fokus på uønsket adferd er det vanskelig å finne fasit for hva som kan defineres som seksuell trakassering, men det defineres som regel som (uønsket) oppmerksomhet som oppleves som krekende og plagsom for den som rammes.

Og det er vanlig å skille mellom fysisk, verbal og ikke-verbal trakassering.

Det er likevel utfordringer knyttet til en entydig definisjon på hva slags adferd som skal anses som seksuell trakassering. Definisjonen beror nemlig på den subjektive oppfatningen hos den som oppmerksomheten rettes mot. Dette gjelder for øvrig alle former for trakassering og folk har som regel ulik terskel for hva man vil anse som krenkende og plagsomt. Ofte vil kvinner og menn, jenter og gutter ha ulik oppfatning av hva som er uønsket seksuell oppmerksomhet. Videre kan det også være utfordrende å skille seksuell trakassering fra (obs, obs!!) kjønnstrakassering, det vil si forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Dessverre rammer seksuell trakassering først og fremst kvinner, men det betyr likevel ikke at menn ikke er utsatt.

Selv her i vårt tilsynelatende rolige,  lille paradis skal vi ta med oss følgende: «Enten så har det skjedd hos oss, eller så skjer det hos oss nå eller så vil det skje i fremtiden.”

Veiledning (PDF)
By | 2018-01-12T15:04:17+01:00 12. januar 2018|