Stikkordarkiv: Årsmøte

Årsmøtet 2019: Store endringer i styre og stell

Onsdagens årsmøte, avholdt på dagen 96 år etter at idrettslaget ble stiftet, foregikk uten den store dramatikken, men vil bli fulgt opp med et ekstraordinært årsmøte for godkjenning av budsjett for inneværende år – og organisasjonsplan.

Mange av medlemmene gikk ut av styret, blant dem Sandra Løveng som har tjent idrettslaget i to tiår på alle mulige nivåer – nå sist som skipper på ei skute i alt annet en smul sjø. Men hun har gjort en fantastisk jobb. Vi er både imponerte og takksame.

 Veldig positivt er det at idrettslaget fortsetter den gode tradisjonen med å velge svært kompetente kvinnelige ledere. Emmeli Kristiansen overtar stafettpinnen fra Sandra som i sin tid etterfulgte Marte Kufaas. Det er bare å ønske Emmeli og resten av styret lykke til og tenke at vi (alle) skal stille opp når det trengs for navet i bygda.

Et veldig hyggelig innslag på årsmøtet var at Sandra hadde blåst liv i utdelingen av BILs hederstegn. De ble tildelt en rekke sentrale personer som har tjent laget i årevis; Sylvia Buyle, Robert Chitussi, Kjetil Akselsen, brødrene Inge og Kim Håvard Hasselberg og bankens hovedsponsor, Sparebanken Narvik ved Per Helge (PH) Larsen. Og Jan W.

Regnskapet, som ble godkjent, er å finne i årsmeldingen som du/dere finner på siden her…sammen med en oppsummering av 2018. Vi kommer med en nærmere presentasjon av det nye styret når det har kommet sammen og konstituert seg.

Til bildet: Kjetil var typisk i skiløypa og arrangerte renn, Kim og Inge av en eller annen grunn opptatt med å se en uinteressant CL-kamp sammen med en avdanket fotballspiller fra balløya, så da plukket fotograf Lillefloth fram de peneste menneskene til å fronte utdelingen av det høythengende hederstegnet.

Årsberetning og regnskap for 2018

Da er drøyt 300 papirutgaver av årsberetningen og regnskapet for et krevende 2018 distribuert til alle (?) postkasser i Fjorden med STOR F. En diger, betongtung takk til Frode på fabrikken som alltid snur seg på femøringen, hjelper oss og leverer trykksaker av aller beste merke! Dersom det er noen som mot formodning ikke har mottatt dette informative og nærmest definerende dokumentet, så kan det leses og lastes ned HER

Tips: Last den først ned, lagre den på skrivebordet og åpne den der. Da får du med deg alt innhold og bilder.

Vi jobber med saken…

Det ble bestemt på forrige årsmøte at det skulle innkalles til ekstraordinært årsmøte – fortrinnsvis i september for framlegg og godkjenning av ny og revidert organisasjonsplan. Styret er noe på etterskudd med arbeidet av ulike årsaker, men vi jobber kontinuerlig med det som skal bli et nytt, og forhåpentligvis godt, styringsverktøy. Vi kommer plutselig tilbake med formell innkalling iht regelverket så snart arbeidet er fullført. Vi ber om forståelse.

Styret i Beisfjord IL

NB! Bildet er kun en illustrasjon

Årsmeldingen for 2017

Da foreligger årets årsberetning som da i praksis er en relativt hyggelig fortelling om hva som skjedde i idrettslagets regi i 2017.

Vi minner om årsmøtet som er onsdag 7. mars kl. 18:00. Selvsagt på Fjordhuset.

ÅRSMELDING 2017

Årsmøte

Beisfjord Idrettslag avholder sitt årsmøte på Fjordhuset onsdag 7. mars 2018 kl. 19:00

Innkalling til årsmøte i idrettslag reguleres av lovnorm for idrettslag § 13. Årsmøtet innkalles av hovedstyret med minst én måneds varsel. Innkallingen skjer ved kunngjøring i pressen og på idrettslagets hjemmeside.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før årsmøtet til den adressen/epostadressen idrettslaget har oppgitt i innkallingen. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på nettsiden. Innkallingen vil inneholde informasjon om nettopp dette.  På grunn av personvernet kan det være at ikke alle dokumenter legges ut på hjemmesiden.