Stig Setså inn i NAIF

NAIF, Norges Amerikanske Idretters Forbund, har avholdt ting og i den forbindelse ble Stig Setså aka The Stig (nei, ikke han med kjøredressen!) valgt inn i ankeutvalget for perioden 2016 – 2018. Så nå er Beisfjord IL representert på forbundsnivå i diskgolf. Ankeutvalget  behandler saker som omhandler kamp- og konkurransereglement, jf. NIFs lov, §11-2.

Litt om NAIF: Norges amerikanske idretters forbund ble opprettet 1.1.2010. NAIF er medlem i norsk idrett gjennom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) og alle  idrettene er anerkjent av NIF og internasjonalt av organisasjonen SportAccord. Forbundet har rundt 110 medlemsklubber med totalt ca 9.000 aktive medlemmer. NAIF er organisert som et fleridrettsforbund, der hver idrett er en seksjon med seksjonsledelse og underliggende komiteer. Dette er idrettene: amerikansk fotball (altså skikkelig fotball, «Go Seahawks!»), cheerleading (noe for oss i BIL nå som vi har seniorlag?), disksport (kjenner vi….kasting av turtallerkner) og Lacrosse,  en av de eldste lagsportene i Amerika….og skikkelig tøft.

By | 2017-05-13T08:49:47+02:00 11. april 2016|