Sportsplan 2017-05-13T08:49:38+02:00

SPORTSPLAN

Cuper og turneringer

Vi har internt noen retningslinjer for deltakelse i cuper og turneringer…..hva som dekkes av klubben og hva som må kostes selv av de forskjellige lagene basert på dugnad, egenandel (som man skal være litt varsom med). Alle trenere skal utarbeide en plan for deltakelse i turneringer i et samlet trenerforum. Som grunnlag for avgjørelser skal bestemmelser for barneidrett og reisebestemmelser for NFF ligge til grunn. Bestemmelse finnes på hhv www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/ og www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball/

Planen er å regne som en del av Beisfjord IL sin sportsplan.

Og sånn er det med den saken.

RETNINGSLINJER (PDF)
Av | 26. april 2016|Tags: |

«Flest mulig, lengst mulig»

Denne sportsplanen tar for seg det vi mener er sentralt for å utvikle klubben og spillerne i Beisfjord I.L. Vår visjon er: ”Vi vil vite at vi har nådd våre mål når våre medlemmer er glade og stolte over å tilhøre Beisfjord IL, og fordi vi gjennom sportslige, sosiale og økonomiske fremganger blir oppfattet som en ledende klubb i vår region.”

SPORTSPLAN FOTBALL (PDF)
Av | 19. februar 2016|Tags: |