«Flest mulig, lengst mulig»

Denne sportsplanen tar for seg det vi mener er sentralt for å utvikle klubben og spillerne i Beisfjord I.L. Vår visjon er: ”Vi vil vite at vi har nådd våre mål når våre medlemmer er glade og stolte over å tilhøre Beisfjord IL, og fordi vi gjennom sportslige, sosiale og økonomiske fremganger blir oppfattet som en ledende klubb i vår region.”

SPORTSPLAN FOTBALL (PDF)
By | 2017-05-13T08:49:50+02:00 19. februar 2016|