Selve håndboka + diverse skjemaer

Her burde dere finne de nødvendige skjemaer for ryddig og enkel økonomistyring. Håndboka fungerer som bruksanvisning.

ØKO. HÅNDBOK (PDF)
FULLM.MATRISE (PDF)
OPPGJ. SK. SALG (PDF)
FAKTURAGR.LAG (PDF)
KASSETELLING (PDF)
UTTAK FRA KASSE (PDF)
UTGIFTSREFUSJON (EXCEL)
By | 2017-08-29T21:04:58+02:00 8. februar 2017|