Selenicereus grandiflorus, eller Nattens Dronninger

En ny og nærmest ukjent aktivitet har gjort sitt inntog i Beisfjord. I ly av nattens mulm og mørke, kun i lyset fra måneskiven og i et svært begrenset strøk av kunstig belysning  utøves den nattlige aktiviteten. Skremte sjeler vi har trøstet mener det kan beskrives best som ”nattdiskgolf.” Det er noe uklart hvor denne avarten av den mer kjente frisbeegolfen har sin opprinnelse, men usikre kilder vi har presset til å uttale seg mener at aktiviteten i all hovedsak har oppstått lokalt og utøves av representanter for det såkalte ”svake kjønn” utstyrt med høy selvtillit, udefinerbar humoristisk sans og et noe uavklart forhold til nytelsesmidler. WADA er sannsynligvis varselet, kan kilden avsløre. Den mannlige varsleren ønsker å være anonym i frykt for represalier. Andre utøvere vi har snakket med stiller seg skeptisk til kastøvelsene og nøler med å kalle det nattdiskgolf. Uansett har det skapt uro innad blant etablerte utøvere som mener det er såpass grensesprengende at det heller mot juks. En hemmeligstemplet rapport sies å være sendt Norges Amerikanske Idretters Forbund.

I miljøet ser man gjerne at det er sterk sidevind av orkan styrke, øs pøsende regn  og temperaturer godt under null, men bekmørke faller utenfor aksepterte og vedtatte rammer. Blant annet vil ikke viktige symbolelementer som poloskjorte og shorts være synlige. Nattevandrere i nærområdet oppfordres til å sjekke egen ulykkesforsikring, lytte etter dempede uttrykk som ”fore” og andre uttrykk som i mindre grad er akseptert i idrettssammenheng, da primært sør for Polarsirkelen. Generelt være på vakt og da spesielt i forkant av approberte diskgolfstevner.

By | 2017-05-13T08:49:43+02:00 17. september 2016|