Om kontrakter og avtaleforhold

  • 3-1.Spillerkontrakter generelt
  1. a) En klubb kan inngå amatørkontrakt eller profesjonell kontrakt med spillere som er fylt 15 år.1 Ved inngåelse av kontrakt mellom klubb og spiller, skal NFFs standardkontrakt for amatør eller profesjonell spiller, benyttes. Alle forpliktende forhold skal være skriftlig og inntas i kontrakten eller i vedlegg til denne.
  2. b) En kontrakt mellom klubb og spiller kan ikke gjøres betinget av bestått medisinsk test. For utenlandske statsborgere gjelder det samme i forhold til krav om innvilget arbeidstillatelse.
  3. c) En spiller med amatørstatus kan ikke hindres i å ta fotball som hel- eller deltids yrke (bli profesjonell). Slik endring av status fra amatør til profesjonell, kan utløse betaling av kompensasjon for trening og utdanning (se vedlegget punktene 4, 6 og 7).
  4. d) Det kan ikke inngås avtale som gir spilleren rett til andel av overgangsvederlag. Det kan heller ikke avtales begrensinger i klubbens frie forhandlingsrett ved fremtidig overgang til ny klubb. Avtaler med næringslivet reguleres av NFFs LovKap 14.
  5. e) Spiller som har inngått kontrakt med flere enn en klubb for samme periode, skal som hovedregel suspenderes inntil saken er avgjort.
  6. f) Tidligere klubb kan motsette seg en overgang dersom spilleren har uoppgjorte forpliktelser overfor klubben. Som forpliktelser regnes betaling av medlemskontingent og treningsavgift, tilbakelevering av lagutstyr, samt forpliktelser i henhold til spillerkontrakten.
AMATØRKONTRAKT (PDF)
By | 2017-05-13T08:49:45+02:00 12. mai 2016|