Årsmøtet 2019: Store endringer i styre og stell

Onsdagens årsmøte, avholdt på dagen 96 år etter at idrettslaget ble stiftet, foregikk uten den store dramatikken, men vil bli fulgt opp med et ekstraordinært årsmøte for godkjenning av budsjett for inneværende år – og organisasjonsplan.

Mange av medlemmene gikk ut av styret, blant dem Sandra Løveng som har tjent idrettslaget i to tiår på alle mulige nivåer – nå sist som skipper på ei skute i alt annet en smul sjø. Men hun har gjort en fantastisk jobb. Vi er både imponerte og takksame.

 Veldig positivt er det at idrettslaget fortsetter den gode tradisjonen med å velge svært kompetente kvinnelige ledere. Emmeli Kristiansen overtar stafettpinnen fra Sandra som i sin tid etterfulgte Marte Kufaas. Det er bare å ønske Emmeli og resten av styret lykke til og tenke at vi (alle) skal stille opp når det trengs for navet i bygda.

Et veldig hyggelig innslag på årsmøtet var at Sandra hadde blåst liv i utdelingen av BILs hederstegn. De ble tildelt en rekke sentrale personer som har tjent laget i årevis; Sylvia Buyle, Robert Chitussi, Kjetil Akselsen, brødrene Inge og Kim Håvard Hasselberg og bankens hovedsponsor, Sparebanken Narvik ved Per Helge (PH) Larsen. Og Jan W.

Regnskapet, som ble godkjent, er å finne i årsmeldingen som du/dere finner på siden her…sammen med en oppsummering av 2018. Vi kommer med en nærmere presentasjon av det nye styret når det har kommet sammen og konstituert seg.

Til bildet: Kjetil var typisk i skiløypa og arrangerte renn, Kim og Inge av en eller annen grunn opptatt med å se en uinteressant CL-kamp sammen med en avdanket fotballspiller fra balløya, så da plukket fotograf Lillefloth fram de peneste menneskene til å fronte utdelingen av det høythengende hederstegnet.

By | 2019-03-15T10:39:06+01:00 15. mars 2019|