Årsmøtet 2017

Idrettslagets årsmøte ble avholdt på Fjordhuset torsdag 2. mars, og det med flere frammøtte enn på mange år. Det er positivt at såpass mange, ikke minst unge, viser interesse for det som på mange måter er navet i bygda. De fikk også sett og bevist at demokratiet fungerer og at ved å møte har de de facto direkte påvirkning på prosesser som valg og budsjett.

Saken, som foruten fastsettelse av kontingent og treningsavgift, skapte størst debatt var BILs innkjøp av ny tråkkemaskin. Men årsmøtet godkjente investeringen og vi kan nå se fram mot nye, perfekte traséer og ikke minst en revitalisering av klassikeren Rødtind Rundt.

Styret fikk i tillegg ”go” til å selge det gamle klubbhuset i Leiren.

Medlemmene fikk nærmest selvsagt presentert et solid regnskap og et balansert budsjett. BIL er solid drevet, har en betydelig egenkapital, liten gjeld og er på mange måter i en misunnelsesverdig posisjon. Noe også medlemmene nyter godt av ved blant annet lave avgifter.

Den som vil vite mer om idrettslagets planer og visjoner kan lese den såkalte organisasjonsplanen som ligger på nett.

Vi kommer tilbake med presentasjon av det nye styret inkl. de nye medlemmene  – sånn plutselig.

Og mer eller mindre annet nyttig nytt fra de innerste sirkler.

By | 2017-05-13T08:49:40+02:00 3. mars 2017|