Årsmøte

Beisfjord Idrettslag avholder sitt årsmøte på Fjordhuset onsdag 7. mars 2018 kl. 19:00

Innkalling til årsmøte i idrettslag reguleres av lovnorm for idrettslag § 13. Årsmøtet innkalles av hovedstyret med minst én måneds varsel. Innkallingen skjer ved kunngjøring i pressen og på idrettslagets hjemmeside.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før årsmøtet til den adressen/epostadressen idrettslaget har oppgitt i innkallingen. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på nettsiden. Innkallingen vil inneholde informasjon om nettopp dette.  På grunn av personvernet kan det være at ikke alle dokumenter legges ut på hjemmesiden.

By | 2018-01-20T14:38:56+01:00 20. januar 2018|