Anlegg 2020-09-06T18:38:02+02:00

ANLEGG

Våre anlegg

Beisfjord idrettslag har en stor anleggsmasse som krever sitt. Styret bruker mye ressurser på å skape forståelse for fellesskapets verdier, og hvordan vi har bygd opp Beisfjord IL, nemlig på dugnad. Dugnadsinnsatsen har tatt seg veldig bra opp. Vi ser at foreldre og foresatte stiller mer og mer opp for felleskapet. Vi er alle forbilder for barn og unge, så det er viktig at vi bidrar til at dugnadsånden
opprettholdes i fremtiden. Det er slik vi skaper verdiene.
Mottoet vårt er at det som kan utføres på dugnad, gjøres på dugnad.
Dette må vi videreføre til kommende medlemmer.

Gressbanen er historie, men vi har fortsatt et treningsfelt med gress.

Nordkraft energistadion
Kunstgressbanen med lysanlegg ble innviet 20. august 2012 til stor glede for våre medlemmer.

Servicebygg
Toalettanlegget står åpent hele sesongen og brukerne setter pris på det. Kiosken og speakerbua
brukes kun under arrangement.

Ballbingen
Ballbingen ble ferdigstilt i 2010 og er mye brukt av barn og ungdommer i bygda.
Den er bygd i samarbeid med Beisfjord Skole, og det er inngått samarbeidsavtaler både på bruk og
vedlikehold av anlegget.

Baskeballbanen/Skøytebanen
Basket om sommeren og skøytebane om vinteren.
Med bu over vannkummen, er det blitt betydelig enklere å legge is på banen.
Takk til pensjonister, foreldre og andre som bidrar. I år, som i fjor, er banen utleid som riggplass, men tilbakeføres neste vinter (2016/2017).
Varmebua i tilknytning til anlegget står åpen når det er skøyteis, men ellers i året er den låst.

Sandvolleyballbanen
Dette er anlegg som er blitt enormt godt mottatt av ungdom. Sammen med bord og benker utgjør
dette en sosial møteplass.

Arebakkan skileikanlegg
Anlegget er i utmerket stand, men er avhengig av at brukerne selv tar ansvar for vedlikeholdet
vinterstid. Snøen som kommer må tråkkes ned og prepareres slik at forholdene blir bra for
skikjøring i kulebakkene. Hvordan dette gjøres står oppslått på veggen i varmebua. Varmebua er
også åpen hele vinteren til fri benyttelse for våre medlemmer, men det betinger at både bu og
utstyr blir tatt vare på i løpet av sesongen.
Bord og benker må holdes rene for sne, slik at de kan brukes. Alt av utstyr henger enten ute på
veggen eller inne i selve bua.

Lysløypa
Vi har en flott gjeng med medlemmer og mosjonister som har tatt ansvar for vedlikehold og
planlegger oppgradering av lysløypa. BIL er tildelt tippemidler for en oppgradering av lysanlegget. Arbeidet regner vi med å gjennomføre i løpet av 2-3 år.

Gapahuk
Gapahuken befinner seg innerst i lysløypa
Her er det bygd bord og benker, og vi oppfordrer alle til å ta seg en tur – sommer som vinter!
Vi fikk kjøpt inn ei stor bålpanne med kaffekrok sist sommer og hele gapahuken ble beiset utvendig.
Gapahuken er forøvrig mye benyttet av Beisfjords befolkning hele året.

Snøscooter/tråkkemaskin
I januar 2011 ble det kjøpt inn helt ny snescooter til BIL. Vi har to personer som er faste kjørere og påtar seg tråkking av skiløypene.
Stor takk til de som tråkker skiløyper gjennom vinteren.

Hoppbakken
Her er det ingen aktivitet. Anlegget er besluttet revet.

Klubbhuset og grusbanen i Leiren
Er lite i bruk. En hundeklubb driver trening 1 gang i uka og har samtidig ansvar for tilsyn av bygningen. De har også påtatt seg en del vedlikehold som maling av bygget utvendig og skifting av takrenner. Også denne bygningen er fram til høsten 2016 utleid til firma Rebaioli.

Fjordhuset
Inneholder kontor og møtelokaler for Beisfjord IL, Beisfjord bygdeutvalg og ungdomsklubben
Banzai.
Lokalene i 2.etg. kan leies til bursdager, barnedåp, konfirmasjon, selskap og møter. Etasjen
inneholder stort nytt kjøkken med alt av utstyr, spisesal, stor sal med tilhørende bar, 7
overnattingsrom og dusj/toaletter. I skrivende stund er 2. etg. utleid til et utenlandsk firma.
Lokalene i 1 etg. kan også leies til ulike sosiale arrangement, selskap og møter. Eget kjøkken med
alt av utstyr er også på plass.
Ungdomsklubben Banzai har lokaler i «bomberommet», med egen inngang, kjøkken, toaletter og
alt som trengs av utstyr. For tiden er det liten aktivitet i ungdomsklubben.
Vi har et lydtett øvingsrom i tilknytning til Banzai. Dette har også fått
egen inngang. Fjordhuset gjennomgår stadig nye utbedringer. I år nytt garasjeanlegg, nytt ventilasjonsanlegg, nytt gulv med undervarme i «bomberommet.» Fra høsten 2016 vil det sannsynligvis være en midlertidig barnehage i lokalene.

Vi ble tildelt Medvindmidler i 2012 på kr.30000.‐ til dette prosjektet. I tillegg har Beisfjord
bygdeutvalg gått inn med tilsvarende beløp til prosjektet. Vi må fortsatt søke midler for å få
ferdigstilt øvingsrommet, med bl.a. ventilasjonsanlegg.

Dusj‐ og garderobeanlegg
Anlegget ble ferdigstilt i juni 2012 som planlagt.
Resultatet ble veldig bra med 2 nesten like garderober, med 6‐8 dusjer i hver, våt og tørre soner, og eget toalett.
I tillegg er det bygd et stort toalett med stellebord for babyer.

Beisfjord Frisbeegolf anlegg
Dette er primært et 9-hulls anlegg, men kan utvides til 18 ved å sette ut mobile kurver.
Dette er Narvik kommunes første frisbeegolfanlegg og en type anlegg som kan brukes av både små og store, unge og gamle, firma og privatpersoner, to eller flere kan konkurrere mot hverandre.

Av | 30. desember 2015|