A-lag 2017-05-13T08:49:37+02:00

A-lag

Om kontrakter og avtaleforhold

  • 3-1.Spillerkontrakter generelt
  1. a) En klubb kan inngå amatørkontrakt eller profesjonell kontrakt med spillere som er fylt 15 år.1 Ved inngåelse av kontrakt mellom klubb og spiller, skal NFFs standardkontrakt for amatør eller profesjonell spiller, benyttes. Alle forpliktende forhold skal være skriftlig og inntas i kontrakten eller i vedlegg til denne.
  2. b) En kontrakt mellom klubb og spiller kan ikke gjøres betinget av bestått medisinsk test. For utenlandske statsborgere gjelder det samme i forhold til krav om innvilget arbeidstillatelse.
  3. c) En spiller med amatørstatus kan ikke hindres i å ta fotball som hel- eller deltids yrke (bli profesjonell). Slik endring av status fra amatør til profesjonell, kan utløse betaling av kompensasjon for trening og utdanning (se vedlegget punktene 4, 6 og 7).
  4. d) Det kan ikke inngås avtale som gir spilleren rett til andel av overgangsvederlag. Det kan heller ikke avtales begrensinger i klubbens frie forhandlingsrett ved fremtidig overgang til ny klubb. Avtaler med næringslivet reguleres av NFFs LovKap 14.
  5. e) Spiller som har inngått kontrakt med flere enn en klubb for samme periode, skal som hovedregel suspenderes inntil saken er avgjort.
  6. f) Tidligere klubb kan motsette seg en overgang dersom spilleren har uoppgjorte forpliktelser overfor klubben. Som forpliktelser regnes betaling av medlemskontingent og treningsavgift, tilbakelevering av lagutstyr, samt forpliktelser i henhold til spillerkontrakten.
AMATØRKONTRAKT (PDF)
Av | 12. mai 2016|Tags: , , |

Ut på tur?

Når lagene våre er ute på landeveien vil vi, d.v.s. Styret, vite det. Vi SKAL vite det. Selv med tilgang til terminlister, egen kalender og en generell innsikt i hva som foregår, er det aktivitet som unngår våre årvåkne øyne. Det er selvsagt for å ligge i forkant dersom noe (måtte alle former for gud forby!) skje, så står vi ikke der som uvitende fjols (mer enn til vanlig) om vi skulle få spørsmål fra politi, presse……

Send en kort SMS til leder, eventuelt sportslig leder.

Av | 26. april 2016|Tags: |